ZMIANA WYSOKOŚCI NADWOZIA

Zmiana wysokości nadwozia nad osią obrotu kół jezdnych powoduje przekręcenie dźwigni sterującej, która za pośred­nictwem tulei I tarczy swobodnej usiłuje przesunąć poosio- wo popychacz, czyli otworzyć zawór wlotowy lub wylotowy (zależnie od tego, czy nadwozie zbliżyło się do jezdni, czy oddaliło się od niej). Na szybkie przekręcanie tarczy swo­bodnej nie pozwala jednak hydrauliczne urządzenie opóź­niające, którego tłok ma występ znajdujący się w wycięciu tarczy. Jeżeli zmiana położenia nadwozia jest gwałtowna, wychylenie. dźwigni sterującej nie powoduje prze- ‚ sunięcia popychacza, ponieważ tłok urządzenia opóźniającego unieruchamia tarczę swobodną, a wskutek przekręcenia tulei wysuwają się je­dynie częściowo ze swych gniazd trzy kulki, zwię­kszając napięcie sprężyny sterującej. Szybkie ruchy wahadłowe dźwigni sterującej wywołują więc tylko nieznaczne przekręcanie się tulei względem tarczy swobodnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!