ZASADNICZA WADA SPRĘŻYN

Zasadniczą wadą sprężyn jest bardzo mała zdolność pochłaniania energii obciążeń dynamicz­nych, co zmusza do instalowania niezawodnych amortyza­torów o dużej skuteczności działania.Całkowita liczba zwojów sprężyny jest większa niż liczba jej zwojów czynnych, ponieważ oba skrajne zwoje są odpo­wiednio odkute lub przygięte i oszlifowane, z uwagi na ko­nieczność dokładnego’ich osadzenia w gniazdach zawiesze­nia. Sprężyny resorowe wyrabia się z reguły przez zwijanie na gorąco gładkich prętów o średnicach w zakresie 7…60 mm, po czym poddaje się je obróbce cieplnej.Progresywna sprężyna resorowa. Zwykła sprężyna śrubo­wa ma charakterystykę liniową. Progresywną charakte­rystykę śrubowej sprężyny resorowej uzyskać można tylko przez nadanie jej określonej zmienności skoku zwojów lub średnic zwojów, co stwarza poważne trudności technolo­giczne 1 podwyższa koszty produkcji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!