ZANIKANIE NAPRĘŻEŃ

Ponadto częste zanikanie naprę­żeń rozciągających wydatnie przyspiesza proces starzenia się gumy. Z . tego właśnie względu prawie zawsze gumowym elementom resorującym podczas składania lub instalowania w pojeździe nadaje się określone napięcia wstępne, co zapo­biega zupełnemu zanikaniu naprężeń wewnętrznych w gumie. Wytrzymałość i sposób odkształcania się gumowego, ele­mentu resorującego zależą przede wszystkim od kierunku działania obciążenia i szczegółów konstrukcji samego ele­mentu. Uwydatnia się to wyraźnie na przykładzie prostego elementu walcowegp, w postaci gumowej tulei zaciśniętej po­między dwoma współśrodkowymi tulejami stalowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!