ZAGADNIENIE WSPÓŁPRACY

Zagadnienie współpracy elementów sprężystych zawieszenia oraz amortyzatorów nie zostało dotychczas należycie i wszech­stronnie wyjaśnione. Wszelkie rozważania teoretyczne w tej dziedzinie odbiegają od rzeczywistości z uwagi na ko­nieczność przyjmowania rozmaitych uproszczeń. Elementy sprężyste i amortyzatory w zawieszeniach współczesnych samochodów dobiera się i wzajemnie dostosowuje wyłącznie na drodze doświadczalnej, na podstawie wyników rozmaitych prób praktycznych, rezygnując z posługiwania się teorią, która w tej mierze ma tylko wartość dydaktyczną.Tłumienie drgań. Jeżeli układ drgający odznacza się zdol­nością ich tłumienia, wówczas drgania szybciej lub wolniej zanikają, a ich przebieg zależy od charakterystyki działania elementu tłumiącego czyli zamieniającego energię drgań na inną postać energii— np. na ciepło podczas pokonywania opo­rów .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!