ZADANIE ELEMENTÓW SPRĘŻYSTYCH

System TORSION-LEVEL. Zadania elementów sprężystych zawieszenia spełniają długie drążki skrętne, wiążące wahacze kół jezdnych, przedniego i tylnego, po każdej stronie samo­chodu. Stabilizację położenia nadwozia zapewnia para pomo­cniczych drążków skrętnych . W razie zmiany wysokości nadwozia nad jezdnią wyłącznik sterujący włącza samoczynnie silnik elektryczny, który poprzez przekładnię zwiększa lub ‚ zmniejsza napięcie pomocniczych drążków skrętnych at do przywrócenia pierwotnego położenia nad­wozia.System HYDROLASTIC. Zawieszenie sprzężone uzyskuje się przez zastosowanie  hydro-elastycznych elementów , sprę­żystych, które po obu stronach samochodu są połączone parami, za pomocą cienkich rurek stalowych i przewodów elastycznych .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!