WYMAGANIA PRZEPISÓW

System PRIMROSE. Zmienność niesymetrycznego rozdziału obciążenia na most napędowy i oś tylną trzyosiowego samo-; chodu ciężarowego’zapewniają dwa układy hydrauliczne krótkie okresy czasu z dużą skutecznością i powodujący gwałtowne opóźnienie ruchu pojazdu, np. w razie nie­bezpieczeństwa.      Wymagania przepisów. Zależnie od szczegółowych przepi­sów obowiązujących w różnych krajach każdy pojazd mecha­niczny powinien być wyposażony w co najmniej dwa lub . z których każdy składa się z dwóch siłowników tłokowych, połączonych ze sobą krótkimi przewodami elastycznymi . Dzięki samoczynnemu *przetłaczaniu oleju przez sprzężone ze sobą siłowniki, odpowiednio do stopnia załadowania’skrzyni automatycznie zmienia się rozdział obciążenia na most napędowy i tylną oś od 2,7 : 1 (samo­chód bez ładunku) do 1,8 :1 (samochód w pełni załadowany.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!