WŚRÓD SPRĘŻYSTYCH ELEMENTÓW

Wśród sprężystych elementów pneumatycznych, spoty­kanych w zawieszeniach współczesnych pojazdów samo­chodowych ogólnie rozróżnia się zwykle:.pomocnize elementy powietrzne, współdziałające z in­nego rodzaju głównymi elementami sprężystymi za­wieszenia,    główne elementy powietrzne, zastępujące innego rodzaju główne elementy sprężyste, np. stalowe lub gumowe,—         elementy hydro-pneumatyczne, w których czynnikiem ‘ sprężynującym jest zasadniczo tylko gaz, lecz zaznacza się również i wpływ sprężystości cieczy pośredniczącej w przekazywaniu obciążeń.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!