WPŁYW ELEKTROLITU

Należy zaznaczyć, że reakcje przebiegają na granicach między powierzchniami czynnej masy płyt i elektrolitem. Reaguje więc tylko ta część czynnej masy, na którą działa kwas siarkowy. Wpływ elektrolitu na działanie akumulatora. Siła elek­tromotoryczna i pojemność akumulatora zależą od stężenia (koncentracji) elektrolitu i jego temperatury. Ze wzrostem gęstości elektrolitu bardziej rośnie potencjał płyt dodatnich niż płyt ujemnych. Temperatura elektro^ litu ma tu stosunkowo niewielki wpływ, np. przy gęstości elektrolitu 1,20 G/cm3 współczynnik cieplny wynosi za­ledwie 0,00026 V/°C. Siła elektromotoryczna płyt maleje podczas wyładowania wskutek wydzielania się siarczanu ołowiu, który pokrywa­jąc powierzchnię płyt ogranicza możność wykorzystywania ich czynnej masy. Wzrost temperatury i wzrost gęstości elektrolitu zwiększają elektryczną pojemność akumulatora.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!