WŁAŚCIWE UTRZYMANIE ELEKTROLITU

Ilość wody, którą należy dodać do kwasu o danej gęstości, aby uzyskać elektrolit o żądanym stężeniu, można określić
z wykresu  przykładowo:-ciężar właściwykwasu 40 °Bć, elektrolit ma mieć ciężar   właściwy 32 °B6; należy pobrać około 720 cm3 kwasu i rozcieńczyć go wodą do uzyskania ilości 1 litra). Ciężar właściwy elektrolitu określony w G/cmmożna przeliczyć na ciężar scharakteryzowany w stopniach Baume . Akumulator o właściwie utrzymanym elektrolicie i w stanie dobrego naładowania zamarza dopiero w- temperaturze poniżej —50 °C. Przy tym nie występuje zamarznięcie do stanu lodu, tylko elektrolit przybiera postać galareto­watą, bez jakiegokolwiek działania rozsadzającego i naj­częściej również bez ujemnych następstw późniejszych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!