WAHANIA NAPIĘCIA

Wahania napięcia mają bardzo duży wpływ na skuteczność świetlną żarówek oraz na ich trwałość . Jeżeli np. napięcie robocze na zaciskach żarówki o napięciu znamionowym 6 V zmienia się z 5 V. na 8 V, strumień świetlny wzrasta z 270 Im do 1370 Im, a trwa­łość żarówki maleje z 1800 godz do około 3 godz. Biegunowość masy samochodu. Instalację elektryczną sa­mochodu wykonuje się najczęściej w układzie jednoprzewodo­wym, tzn. poszczególne obwody zamykają się poprzez „masę“ samochodu i „masy“ poszczególnych urządzeń elektrycznych, które służą więc jako drugie przewody. Z masą samochodu może być łączony zarówno biegun dodatni źródła prądu, jak i ujemny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!