W SKUTEK UNOSZENIA

Do tego rodzaju urządzeń zalicza się stabilizatory, drążki ustalające i drążki reakcyjne. Aby.zapewnić należytą stateczność ruchu samochodu sto­suje się niekiedy rozmaite specjalne urządzenia stabilizu­jące, ograniczające również i wzdłużne pochylenia nadwozi.Stabilizator poprzeczny ogranicza boczne wychylenia nad­wozia przez zmniejszanie różnicy chwilowych obciążeń działających na elementy sprężyste zawiesze­nia jednej osi lub jednego mostu napędowego.Jeżeli wskutek unoszenia się (lub opadania) któregoś z kół jezdnych zmienia się obciążenie sprężystego elementu jego zawieszenia, sta­bilizator poprzeczny powoduje podobne od­kształcenie sprężystego elementu zawieszenia drugiego koła jezdnego danej osi, kosztem zmniejszenia (lub zwiększenia) obciążenia sprę- . żystego elementu wychylającego się koła jez­dnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!