W PRZECIĘTNYCH WARUNKACH

W przeciętnych warunkach ruchu pojazdu samochodowego gaz w sprężystym elemencie pneumatycznym zawieszenia zmienia swój stan według politrop o wykładniku k w za­kresie 1,30… 1,38.Element pneumatyczny ma więc zmienną charakterystykę sprężystości, zależną od warunków przemian stanu gazu (czyli zależną od chwilowego wykładnika politropy). Do celów praktycznych wystarcza rozróżniać dwie charakte­rystyki odkształcania elementu sprężystego — tzw. cha­rakterystykę odkształcania statycznego (lub izotermiczną) oraz charakterystykę dynamicznego odkształcania (lub radiabatyczną),; zwaną popularnie charakterystyką sprę­żystości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!