UWAŻANE ZA NAJWŁAŚCIWSZE

Za najwłaściwsze można przyjąć średnie opóźnienie hamowania pojazdu w zakresie 4…5 m/seka, w okresie wywierania na pedał hamulca nacisku około 50 kG.- Większe opóźnienia zapewnić można stosując hamulce o wysokiej skuteczności działania., Kryje to jednak w sobie niebezpie­czeństwo blokowania kół jezdnych samochodu w razie nie­umiejętnego lub nieostrożnego hamowania.Pojazdy rozwijające szybkości poniżej 30 km/godz wyposaża się zwykle w mechanizmy hamulcowe powodujące średnie opóźnienia w zakresie 2,5.. ,3 m/sek*. Uregulowania w skali międzynarodowej przepisów dotyczą­cych’skuteczności działania hamulców podjęła się Euro­pejska Komisja Gospodarcza (Podkomitet do Spraw Trans­portu Drogowego).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!