TWARDOŚĆ ZAWIESZENIA

Twardość c za­wieszenia (sprężyny) przed­stawia łączną sprężystość wszystkich, elementów za­wieszenia oraz sprężystość ogumienia.Statyczna strzałka ugięcia zawieszenia (sprężyny) — s [cm] jest to jej ugięcie pod działaniem ciężaru G [kG] masy uresorowanej. Ujmując inaczej statyczna strzałka ugięcia zawieszenia stanowi różnicę wysokości środka’ ciężkości masy uresorowanej między , położeniem równowagi. oraz położeniem uniesienia masy resorowanej w którym siła sprę­żystości zawieszenia równa jest zera (Ps =* 0). Związek między statyczną strzałką ugięcia (s) i twardością zawiesze­nia (c) określa zależność s = G/c [cm]. Ponieważ G == m • g (gdzie: g — przyspieszenie ziemskie [cm/seka]), a więc s — = /7i-g/c [cm].

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!