STATYCZNA STRZAŁKA

Znając więc statyczną strzałkę ugięcia zawieszenia samo­chodu s można od razu obliczyć częstotliwość jego swobod­nych drgań n. Statyczne strzałki ugięcia i odpowiadające im częstotliwości drgań zawieszeń typowych samochodów zestawiono poniżej:  Częstotliwość drgań swobodnych mas uresorowanych samo­chodu zależy w dużym stopniu od charakteru współpracy sprężystych elementów zawieszenia i ogumienia kół. Dlatego też w obliczeniach wprowadza się pojęcie wypadkowej twardości zawieszenia, czyli c =   • c2l (cx + c2) [kG/cm],gdzie: ct — twardość sprężystych elementów zawieszenia oraz ca — twardość ogumienia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!