STAŁE OPORY TARCIA

Stałe opory tarcia mechanicznego nie wpływają na częstotliwość drgań własnych układu i powodują jedynie zmniejszanie się amplitudy drgań o 4S0 na każdy pełny okres,ponieważ wskutek każdego wychylenia masy z położenia równowagi sprężyna musi pokonywać opory tarcia zarówno podczas oddalania się masy od położenia   równowagi, jak i w cza- +$.-*–•sie powracania masy do _r“niego, czyli w półokresie amplituda zmniejsza się o 2SC. Omawiany układ cechuje więc tłumienie liniowe,gdyż amplituda drgań własnych masy (wywołanych jakimś pojedynczym impulsem) zmniejsza się podczas każdego okresu o 4S<> = const, a w końcu masa przestaje drgać i ustawia się w przypadkowym położeniu w zakresie wychyleń od +S0 do — S0.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!