SPRĘŻYSTY ELEMENT PNEUMATYCZNY

Sprężysty element pneumatyczny cechuje zdolność odkształ­cania się wskutek wzrastania obciążenia zewnętrznego i rozprężania się do pierwotnego kształtu, w miarę zmniej­szania się obciążenia, dzięki sprężaniu i rozprężaniu w zam­kniętej przestrzeni gazu — przeważnie powietrza.Zmiany stanu gazu w odkształcanym lub rozprężającym się elemencie pneumatycznym- mają charakter przemian poli- tropowych, które określa zależność p ■ v* = const, gdzie:. k — wykładnik politropy, zależny od warunków przemiany.1 Jeżeli podczas przemiany odbywa się intensywna wymiana i ciepła między gazem a otoczeniem, czyli temperatura gazu ! się nie zmienia (przypadek szczególny — np. powolna regu­lacja położenia nadwozia), wykładnik politropy jest bliski jedności, a stan gazu zmienia się według izotermy (p • v = = const).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!