SPRAWNOŚĆ UKŁADU HAMULCOWEGO

Sprawność układu hamulcowego zależy od konstrukcji me­chanizmów hamulcowych i układu uruchamiającego oraz od ich stanu technicznego. Przy zadowalniającym stanie tech­nicznym hamulców sprawność układu mechanicznego wynosi zwykle tj = 0,6.. .0,75, a układu hydraulicznego sięga rj =0,9. W miarę pogarszania się stanu technicznego ha­mulców sprawność układu maleje, niekiedy znacznie po­niżej 0,5; Przemiana energii podczas hamowania.’ Energia kinetyczna Ek poruszającego się z szybkością v [m/sek] pojazdu o cię­żarze G [kO] wynosi: Ek = G\ v*/2g [kGm], gdzie: g – przy­spieszenie ziemskie (9,81 m/seka).   Podczas hamowania energia ta, pomijając zjawiska o małym znaczeniu, zamieniona zostaje na ciepło Q, którego ilość określić można z zależności Q = Ekj427 [kcal].

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!