SAMOWYŁADOWANIE

Samowyładowanie wyraża się procentową stratą pojemności w ciągu określonego czasu odniesioną do jednej doby według wzoru (Qx — Q2)/n •   100%  gdzie:   pojemność początkowa oraz Q8 — pojemność po n dobach. Pomijając wpływ chemicznych procesów zachodzących na powierzchniach płyt,; samowyładowanie przebiega inten­sywnie w przypadku zanieczyszczeń elektrolitu (nawet nikłymi ilościami metali lub Ich stopów) oraz w wysokiej temperaturze otoczenia, Samowyładowanie jest bardzo szybkie w razie zwarć między płytami — np. wskutek pęknięcia lub miejscowego uszkodzenia separatorów lub powstania mostka utworzonego z wypadniętych cząstek masy czynnej płyt — albo w wyniku prądów upływowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!