RODZAJE ZAWIESZEŃ

Zależnie od konstrukcji i własności elementów sprężystych zawieszenie samochodu cechuje ‚albo —   charakterystyka liniowa — statyczna strzałka ugięcia zmienia się wprost proporcjonalnie do zmiany obciążenia; w całym zakresie obciążeń ugięcie jednostkowe jest nie­zmienne, czyli charakterystykę stanowi prosta określona przez równanie P = c • s, albo charakterystyka progresywna — statyczna strzałka ugięcia wzrasta coraz wolniej ze zwiększeniem obciążenia, przy czym jednostkowe ugięcie zmienia się zależnie od chwi­lowego obciążenia; charakterystykę stanowi krzywa okreś­lona przez równanie P = c • s^; wykładnik równania cha­rakterystyki progresywnej fi może być stały łub zmienny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!