PRZECIĘTNE CZĘSTOŚCI

Częstotliwości drgań swobodnych zawieszenia samochodu zawarte w granicach 50… 150 l/min są’znoszone przez jadących bez przykrości. Odpowiadają one bowiem prze­ciętnym częstościom stawiania kroków przez człowieka. Na drgania o częstotliwości poniżej około 50 l/min orga­nizm ludzki reaguje chorobą morską. Natomiast drgania o częstotliwości ponad 150 l/min wywołują szybkie znu­żenie, a nawet bóle wywołane nadmiernym napięciem mięśni (trzęsienie).Drgania masy uresorowanej samochodu cechuje mała częstotliwość przy dużej amplitudzie. Masy nieresorowane ‚drgają podczas ruchu samochodu z doić dużą częstotli­wością 400;. .800 l/min, przy czym amplitudy tych drgań śą na ogół niewielkie i zawierają się w granicach paru cen­tymetrów tj. z reguły w zakresie odkształceń ogumienia kół.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!