POPRAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI

Często w celu poprawienia właściwości zawieszenia samocho­du wymaga się, aby stosunkowo mało progresywna charak­terystyka dynamicznego odkształcania bębnowego elementu sprężystego, zaczynając od określonego ugięcia, stawała się o wiele bardziej progresywna. W takich przypadkach we­wnątrz bębnowego elementu powietrznego umieszcza się pomocniczy element gumowy, który współdziała z elemen­tem powietrznym. w przejmowaniu dużych obciążeń .Wymagany wzrost progresywności charakterystyki dyna­micznych odkształceń bębnowego elementu powietrznego w zakresie jego dużych obciążeń można uzyskać również i przez specjalną konstrukcję elementu.. Przykładowo w ele­mencie. DUNLOP. Dillow .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!