POJEMNOŚĆ AKUMULATORA

Pojemność akumulatora (elektryczna) jest to ilość elek­tryczności wyrażona w amperogodzinach, która może być pobrana z akumulatora w określonych warunkach. Pod­czas wyznaczania 20-godzinnej pojemności akumulatora kwa­sowego warunkami tymi są:  20-godzinny ciągły prąd wyładowania w temperaturze otoczenia 20+1 °C,   końcowe napięcie wyładowania pomiędzy biegunami któregokolwiek z ogniw nie powinno spaść poniżej 1,75 V.Dwudziestogodzinny (lub znamionowy) prąd wyładowania jest to wartość równa ilorazowi znamionowej pojemności elek­trycznej (Ah — oznaczonej na akumulatorze) przez czas znamionowy (20 h).Samowyładowanle akumulatora jest to zjawisko zmniejsza­nia się jego pojemności, choć nie pobiera się w ogóle z niego prądu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!