Pojazdy uprzywilejowane

Pojazd uprzywilejowany służy do szczególnych celów. Najczęściej są to samochody dobrze oznakowane, widoczne i wyposażone z sprzęt umożliwiający emitowanie sygnałów dźwiękowych na dużą odległość. Szczególnie ważne są pojazdy transportujące chorych lub spieszące z pomocą w sytuacjach zagrożenia – zarówno karetki pogotowia ratunkowego, jak też samochody należące do straży pożarnej, czy pojazdy policyjne. Warto podkreślić, że pojazd uprzywilejowany wtedy podlega szczególnemu traktowaniu na drodze, kiedy uruchomi sygnał świetlny i dźwiękowy. Dopóki nie uruchomi tych narzędzi, jest zwykłym uczestnikiem ruchu na prawach identycznych z każdym innym kierowcą. Natomiast sytuacja zmienia się diametralnie, w momencie, gdy pojazd uprzywilejowany wykonuje swoje obowiązki służbowe i włącza sygnały. Wszyscy użytkownicy bezwzględnie mają obowiązek umożliwić przejazd takiego pojazdu w pierwszej kolejności, nawet jeżeli wymaga to zatrzymania się lub zjechania z drogi. Należy rozpatrywać te sytuacje nie tyle w kategoriach przepisów prawa, co w zwyczajnie ludzki sposób. Przepuszczając karetkę lub straż pożarną, możemy uratować czyjeś życie – lub też utrudnić jego ratowanie przez pojazd uprzywilejowany.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: