PŁYTY SUSZONE W ZWYKŁYCH WARUNKACH

Płyty suszone w zwykłych warunkach wyładowują się zupełnie i wymagają ponownego ładowania przed uruchomieniem akumulatora.Przeobrażenia mas czynnych. Podczas przepływu prądu stałego ładunki ujemne (elektrony) przenoszone są w ob­wodzie wewnętrznym od płyt dodatnich do płyt ujemnych. Zasadniczym związkiem ołowiu w masie czynnej płyt do­datnich i ujemnych jest siarczan ołowiu (PbS04), który częściowo występuje w stanie. roztworu tworząc kationy ołowiu (mające po dwa dodatnie ładunki — Pb++) oraz aniony reszt kwasowych (mające po dwa ujemne ładunki — SO“-).Wodny roztwór kwasu siarkowego również ulega dysocjacji, tj. cząsteczki jego rozpadają się na jony; każda na dwa ka­tiony wodoru (2H+) i anion reszty kwasowej (S04).

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!