PŁYTA AKUMULATOROWA

Płyta akumulatorowa stanowi elektrodę ogniwa; zaopatrzo¬na jest w masę czynną lub zdolna jest do jej wytworzenia po umieszczeniu w odpowiednim elektrolicie i podczas prze¬pływu przez nią prądu stałego w określonym kierunku. Płyty tej samej biegunowości w jednym ogniwie połączone są ze sobą mostkiem biegunowym i stanowią tzw. zespół płyt akumulatorowych. Zespoły płyt obu biegunowości wraz z separatorami stanowią zestaw płyt akumulatoro¬wych ogniwa. Masa czynna jest to materiał zawarty w płycie, w którym zachodzą chemicznezmiany podczas przepływu prądu. Separator (przekładka) jest to wkładka izolacyjna oddzie* łająca płyty różnej biegunowości od siebie lub płyty skrajne od ścian naczynia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!