OKRES WŁAŚCIWEGO HAMOWANIA

Nato­miast w okresie właściwego hamowania prędkość pojazdu zmniejsza się progresywnie, w stopniu zależnym od chwilo­wych opóźnień.Chwilowe opóźnienie jest proporcjonalne do chwilowego nacisku wywieranego na pedał hamulca. Pogląd o długości drogi hamowania w zależności od średnich opóźnień i po­czątkowej prędkości pojazdu, przy założeniu, że okres re­akcji kierowcy i uruchamiania hamulców wynosi 1 sek, daje poniższe zestawienie.Cierny mechanizm hamulcowy działa dzięki wykorzystywa­niu zjawiska tarcia mechanicznego, czyli dzięki istnieniu oporów’ przeciwstawiających się wzajemnemu poślizgowi po sobie dwóch stykających się powierz- chni.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!