ODPOWIEDNIE OPRACOWANIE

Jednocześnie wzrasta i kąta, a więc zwiększa się nacisk wynikający z naprężeń wewnętrz­nych w ściance miecha;. Dzięki temu już tylko przez odpo­wiednie opracowanie : szczegółów konstrukcji bębnowego elementu powietrznego można w znacznym stopniu wpływać na jego charakterystykę odkształcania.Ze względu na stosunkowo małą pojemność miecha,’ charak­terystyka dynamicznego odkształcania bębnowego ele­mentu powietrznego jest stroma , ponieważ w miarę uginania się elementu dość szybko zmniej­sza się objętość zawartego w nim powietrza., Niedogodności tej zapobiec można tylko przez wyposażenie bębnowego elementu powietrznego w zasobnik powietrza, połączony z wnętrzem miecha.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!