MASY NIERESOROWANE

Masy nieresorowane opierając się o nawierzchnię drogi poprzez sprężyste ogumienie, mogą wykonywać ruchy nie­zależne od ruchów masy uresorowanej. Wielkość wzajem­nych przesunięć tych dwóch mas jest uwarunkowana kon­strukcją zawieszenia oraz osi samochodu.Masy uresorowane sa­mochodu mogą wyko­nywać dowolne ruchy.Analizując ruchy sa­mochodu w odniesie­niu do przestrzennego układu współrzędnych prostokątnych okazuje się, że wszelkie możliwe ro­dzaje ruchów i drgań, którym podlega sa­mochód, dąją się spro­wadzić do sześciu możliwych, a mianowicie do przesunięć wzdłuż trzech osi wzajemnie prostopadłych lub obrotów wokół tych osi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!