HYDRAULICZNY STABILIZATOR

Hydrauliczny stabilizator poprzeczny speł­nia identyczne zadania co i stabilizator, mechaniczny, a ponadto dość skutecznie tłumi drgania i wstrząsy przejmowane przez elementy zawieszenia. Najczęściej stabiliza­tor hydrauliczny tworzą dwa ramieniowe  amortyzatory podwójnego działania i (po jednym z każdej strony pojazdu) oraz wy- równywacz, sprzężone przewodami wyso­kiego ciśnienia .Kiedy sprę­żyste elemćnty zawieszenia osi lub mostu napędowego odkształcają się jednakowo, każdy z amortyzatorów działa niezależnie, ciecz między nimi przepływa przewodami wysokiego ciśnienia, a wyrównywacz nie pracuje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!