HYDRAULICZNE UKŁADY URUCHAMIAJĄCE

W porównaniu z mechanicznym układem uruchamia­jącym układ hydrauliczny jest korzystniejszy, z:uwagi na o< wiele mniejszą bezwładność działania, identyczność na­cisków wywieranych na szczęki oraz zupełny brak wpływu ruchów kół jezdnych nadziałanie hamulców, dzięki zasto­sowaniu elastycznych przewodów d# łączenia rozpieraczy z układem hydraulicznym.Sposób pracy hamulców hydraulicznych wyjaśnia zjawisko, że ciśnienie wywierane na ciecz wypełniającą pewną przestrzeń działa równomiernie we wszystkich kierun­kach (tzw. prawo Pascala)..Przykład — nacisk 100 kG wywierany na pojedynczy tłok. pozwala, uzyskać siłę 800 kG wywieraną przez osiem podobnych tłoków, przy czym droga przebywana przez tłok obciążony wspomnianą siłą 100 kG jest osiem razy dłuższa niż droga każdego z pozostałych tłoków .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!