DZIĘKI TAKIEMU ZAWIESZENIU

Dzięki takie­mu tawieszeniu pod­czas uginania się re­soru punkt podpar­cia jego końca zbliża się ku środkowi re­soru. Na tej samej zasadzie oparty jest system LAMINA1RE , przy czym przez odpo­wiednie ukształto­wanie sprężystego wspornika łatwo u- zyskuje się najbar­dziej korzystną pro- gresywność resoru.Zmienną twardość resoru piórowego za­pewnia się zwykle przez specjalne u- kształtowanie jego niektórych piór w pióra i zaczynają taki sposób, że promień krzywizny krótszego pióra jest więk­szy niż sąsiedniego pióra dłuższego. Jak długo obciążenie resoru jest umiarkowane, tak długo wspomniane pióra, tzw. pomocnicze , nie uczestniczą w przenoszeniu obciążeń I resor cechuje liniowa charakterystyka odkształcania. W miarę wzrastania obciążenia resoru, wskutek jego uginania się poszczególne pióra pomocnicze kolejno opierają się swymi końcami o sąsiednie dłuższe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!