DUŻA ENERGIA WŁAŚCIWA

UJQ2 • U2, gdzie: Qx—amperogodziny oddane, Q2— ampero­godziny dostarczone, Ux — średnie napięcie wyładowania oraz Vz — średnie napięcie ładowania. Dla akumulatorów kwasowych ijen = 0,7…0,8, a dla zasadowych około 0,5. Wymagane własności akumulatora. Od akumulatora samo­chodowego wymaga się, aby charakteryzował się następu­jącymi własnościami:    duża energia właściwa; ogniwa powinna cechować duża siła elektromotoryczna, co ma wpływ decydujący na wartość pojemności właściwej (oznaczając pojemność właściwą w Ah/kG ogniwa, a siłę elektromotoryczną w V,-energia właściwa wyrazi się w Wh/kO ogniwa).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!