DRGANIA PODCZAS JAZDY

Podczas jazdy drgania mas uresorowanych i nieresorowa­nych nakładają się na siebie. Powszechnie dąży się do tego, aby nieprzyjemne dla jadących drgania masy uresorowanej były jak najmniej wyczuwalne. Osiąga się to przez ograni­czenie do minimum mas nieresorowanych oraz zastoso­wanie. miękkiego zawieszenia o dużej statycznej strzałce ugięcia.   Drgania wymuszone masy uresorowanej. Dobierając cha­rakterystykę zawieszenia samochodu obok drgań swobod­nych trzeba uwzględniać również i drgania wymuszone, występujące podczas ruchu samochodu po nawierzchni o      regularnych falistościach. Wpływ drgań wymuszomych można rozpatrzyć poglądowo w oparciu o założenie, że układ drgający o jednym stopniu swobody porusza się w kierunku x z prędkością v, przy czym koniec sprężyny układu przesuwa się po linii falistej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!