CZĘŚCIOWE PRZEKAZYWANIE

Przekazywać częściowo lub w pełni obciążenia dyna­miczne od mas nieresorowanych na masy uresorowane lub odwrotnie zamieniać nieregularne wstrząsy lub uderzenia kół jezdnych na. wymuszone drgania mas uresorowanych z góry przewidzianą częstotliwością,pochłaniać lub rozpraszać jak największą część energii ‚ przejmowanych obciążeń dynamicznych.Pomimo ogromnej rozmaitości rodzajów i szczegółów kon­strukcji sprężystych elementów zawieszenia stosowanych we współczesnych samochodach, dotychczas nie opraco­wano jeszcze elementów, które w wymaganym stopniu spełniałyby wszystkie .wymienione wymagania. Z tego względu w większości  pojazdów samochodowych stosuje się rozwiązania kompromisowe, a żądane własności zawie­szenia.uzyskuje się dopiero. przez instalowanie dość złożo­nych układów różnych elementów sprężystych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!