CZĄSTECZKI WODY

Także i cząsteczki wody rozkładają się na kationy wodoru (H+) i aniony wodorotlenku (OH) składające się z wodoru i tlenu. Przy płytach ujemnych kation ołowiu z dwoma do­datnimi ładunkami łączy się z dwoma elektronami wystę­pującymi z obwodu zewnętrznego i tworzy neutralny atom metalicznego ołowiu (Pb), wydzielającego się na płytach ujemnych jako ołów gąbczasty. Natomiast aniony reszt kwasowych (S04— ) łączą się z kationami wodoru (2H+),które zbliżają się do płyt ujemnych i tworzą cząsteczki kwasu siarkowego (H4S04). W wyniku tego procesu z roz­tworu wydziela się siarczan ołowiu (PbS04), którego czą­steczki ulegają znów, dysocjacji tworząc nowe kationy ołowiu i aniony reszty kwasowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!