CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ciężar właś­ciwy elektrolitu pod koniec łado- waniaosiąga war­tość, jaką miał w okresie zale­wania, a więc zależnie od zale­ceń wytwórcy od 1,20 O/cm8 (24 °Bć) do 1,285 G/cm8 (32 °Bć).Ciężar właściwy elektrolitu w kra­jowych akumulatorach kwasowych powinien wynosić 1,265 +0,005 G/cm3wokresie latai 1,28 O/cm8w okresie zimy.Stan naładowania akumulatorów zasadowych uzyskuje się:przez władowanie ilości   elektryczności równej ich trzy­krotnej pojemności znamionowej, wyładowanie prądem znamionowym do napięcia 1 V na ogniwo i ponowne władowanie trzykrotnej pojemności znamionowej — w przypadku akumulatorów nie uruchomionych;  przez władowanie prądem o stopniowanym natężeniu ilości elektryczności równej 2,25-krotnej pojemności znamionowej — w przypadku akumulatorów gotowych do użytku, bez względu na ich stan naładowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!