CAŁKOWITY MOMENT HAMUJĄCY

Całkowity mo­ment hamujący koło pojazdu Af/, jest sumą momentów ha­mujących poszczególnych szczęk:, Mh ?= Mt + M8. : Naciski jednostkowe.,W celu zapewnienia możliwie równo­miernego zużywania się okła-. dzin szczęk hamulcowych dąży ’ się zwykle, aby naciski jedno­stkowe pomiędzy okładzinami obu szczęk 1 bieżnią były jed­nakowe. Uzyskuje się to przez niesymetryczność kątów przy­legania szczęk (rys. 68-5),  a więc przy stałej szerokości szczęki — przez zastosowanie różnych powierzchni przylega- nia do bębna okładzin szczęki prawej i lewej. Siły rozpierające. W prostym mechanizmie hamulcowym uruchamianym przez układ hydrauliczny siły rozpierające są sobie równe P = Px = P2,

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!