Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Intensywny rozwój gospodarczy, połączony z rozwojem wszystkich jej działów, w tym i transportu, warunkuje powstawanie kolejnych powiązań i wymusza powstawanie nowych inwestycji. Gdy rozwija się motoryzacja, a tym samym zwiększa się istotnie ilość pojazdów, które jeżdżą po ulicach miast i drogach całego kraju, należy bardzo mocno rozbudować infrastrukturę związaną z bezpieczeństwem ruchu, aby transport mógł przebiegać sprawnie, szybko i bez zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu. Bezpieczeństwo można zapewnić na wiele sposobów, które są zależne od miejsca stosowania. Na drogach krajowych, gdzie ruch odbywa się stosunkowo szybko i powinien być do tego jak najbardziej płynny, buduje się jak najwięcej bezkolizyjnych skrzyżowań, a w miejscach, gdzie przecinają się drogi, są budowane w coraz większym wymiarze ronda, które ułatwiają włączanie się do ruchu i zwiększają bezpieczeństwo w danym miejscu. W miastach położonych wzdłuż intensywnie uczęszczanych dróg montuje się fotoradary, które mają ograniczać zapędy kierowców do zbyt szybkiej jazdy. Powstają też nowe sposoby, mające zwiększyć bezpieczeństwo, jak odcinki pomiarowe, na których mierzy się prędkość w dwóch punktach i jeśli jest ona zbyt duża w stosunku do dozwolonej, to kierowca jest zatrzymywany.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: