BĘBNOWY ELEMENT

Bębnowy element powietrzny jest to elastyczny . miech w . postaci kształtowego cylin­dra zamkniętego o- bustronnie stalowy­mi pokrywami. Prze­ważnie spotyka się miechy dwufałdowe lub trzyfałdowe, czy­li mające pojedyncze przewężenia lub po dwa przewężenia u- sztywnione stalowy­mi pierścieni . Pierścienie usztywniające prze­ciwdziałają promieniowemu rozszerzaniu się miecha w jego środkowej części oraz zabezpieczają przed wzajemnym ocie­raniem się fałd w okresach silnego ściśnięcia elementu powie­trznego.Miechy elementów, bębnowych mają kształtowe kołnierze oporowe lub pokrywy zaopatrzone, w pierścienie stalowe z otworami lub gniazdami na śruby mocujące.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji przydatnych dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam także do udzielania się i dyskutowania w komentarzach!